ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Monitoring equipment for gastrointestinal endoscopy
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Somchai Amornyotin
คำสำคัญ Anesthesia;Gastrointestinal endoscopy;Monitoring
หน่วยงาน Department of Anesthesiology and Siriraj GI Endoscopy Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Patient monitoring is intended to decrease the risk of anesthesia-related complications. All patients receiving anesthesia to facilitate gastrointestinal endoscopic procedures should have monitoring of cardiorespiratory parameters before, during and after the procedure. A wide range of monitoring equipment is available to support the use of anesthesia with gastrointestinal endoscopy. Endoscopic patients undergoing sedation have their oxygen saturation, pulse and blood pressure monitored throughout the procedure. Additionally, several guidelines now recommend capnography monitoring as a standard for patients undergoing moderate to deep sedation in endoscopy. Electronic monitoring may detect early signs of patient distress and discomfort. Early detection of anesthesiaขrelated adverse events could be done. However, electronic monitoring is an adjunct to continuous clinical assessment. It could not replace continuous clinical assessment. According to anesthesia safety, this present short review aims to describe and highlight monitoring equipment for gastrointestinal endoscopy.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Monitoring equipment for gastrointestinal endoscopy is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง