ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทานที่ 10
เจ้าของผลงานร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำปลายคลองระบายใหญ่ชัยนาท ป่าสัก 2 ความยาวมากกว่า 20 กิโลเมตร จากอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผ่านอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประตูนี้เก็บกักน้ำในฤดูเพาะปลูกและระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในฤดูเก็บเกี่ยวและในฤดูน้ำหลาก เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลท่วมพื้นที่ชลประทานมากกว่า 100,000 ไร่ และช่วยลดความเสียหายในพื้นที่การเกษตร ช่วยให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวเก็บเกี่ยวได้ตามการปรับปฏิทินการส่งน้ำที่เน้นให้เกษตรกรทำนาเร็วขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงราก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=_EjnF3Bjx9w
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำบางโฉมศรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง