ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แหล่งน้ำในไร่นา เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาที่ดิน
คำสำคัญ แหล่งน้ำในไร่นา;การเกษตรยั่งยืน
หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ได้เข้าไปพัฒนาแหล่งน้ำให้กับ เกษตรกรที่อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน ด้วยการขุดสระน้ำขนาดเล็ก หรือ บ่อจิ๋ว เพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะทำการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีน้ำเพียงพอใช้ได้ตลอดทุกฤดูกาล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=aN9-Wl4HOS0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


แหล่งน้ำในไร่นา เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง