ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการน้ำเทศบาลตำบลหนองมะโมง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เทศบาลตำบลหนองมะโมงจังหวัดชัยนาท
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;เทศบาลตำบลหนองมะโมง
หน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เทศบาลตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ประมาณ 81 ตารางกิโลเมตร 12 หมู่บ้าน 2,019 หลังคาเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตร 35,212 ไร่ อำเภอหนองมะโมงอยู่นอกเขตชลประทาน มีความสูงจากระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 30 เมตร ทำให้อำเภอหนองมะโมงมีผลกระทบเรื่องน้ำท่วมและน้ำแล้งมาโดยตลอด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Pw13pa0V4YY
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การบริหารจัดการน้ำเทศบาลตำบลหนองมะโมง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง