ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กรมชลประทานล่องใต้วางแผนบริหารจัดการน้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทาน
เจ้าของผลงานร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสำคัญ แผนบริหารจัดการน้ำภาคใต้
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กรมชลประทานสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิตให้กับพื้นที่ภาคใต้ จัดสรรน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่คลองกาละเส จังหวัดตรัง ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำสะเดา สนับสนุนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=bknvDCvzjxA
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


กรมชลประทานล่องใต้วางแผนบริหารจัดการน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง