ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง องคมนตรีประชุมคณะกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การประชุมคณะกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2562 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองกรรมการ 3 ท่าน พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี รวมทั้งกรรมการและที่ปรึกษา อนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561 เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการติดตามและขับเคลื่อน เร่งรัด และแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=AEyuudo5FbY
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


องคมนตรีประชุมคณะกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง