ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Anesthesiologist role in achalasia patients: review article
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Somchai Amornyotin
คำสำคัญ anesthesia, achalasia, anesthesiologist, endoscopy, laparoscopic
หน่วยงาน Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Achalasia is a disorder of esophageal motility characterized by an incomplete or absent esophagogastric junction relaxation associated with loss of peristalsis or uncoordinated contractions of esophageal body in response to swallowing. Various treatment modalities include pharmacotherapy, injection of botulinum toxin, endoscopic pneumatic dilatation, per-oral esophageal myotomy and esophagectomy. However, these procedures need some forms of anesthesia. Importantly, proper patient selection and preparation, appropriate monitoring and prevention of complications as well as anesthetic management during and after the procedures are needed.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Anesthesiologist role in achalasia patients: review article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง