ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พัฒนาต่อยอดโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล;การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก;การชลประทาน
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก หรือการชลประทานเป็นงานที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีคณะกรรมการติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=I3QWNrym9WM
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


พัฒนาต่อยอดโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง