ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เมื่อปี พ.ศ.2534 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภค ตามที่ราษฎรได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=gLXzWc-Ju4E
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง