ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร;สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย จากความทุกข์ยากของราษฎร ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร จึงได้ร่วมกันทำหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=PRBYKlESxUk
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง