ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ภาคกลาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร;การบริหารจัดการน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎร โดยเฉพาะโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งบางโครงการมีอายุใช้งานมานาน และอาจใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งด้านการป้องกันอุทกภัยและการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=1hQntiRodXE
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ภาคกลาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.