ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยต้นถั่วลิสง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มงคล ตุ่นเฮ้า
เจ้าของผลงานร่วม กลวัชร ทิมินกุล , รังสิทธิ์ ศิริมาลา
คำสำคัญ เครื่องหั่นย่อย;ถั่วลิสง
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อย ให้มีความเหมาะสมสำหรับหั่นย่อยต้นถั่วลิสงหลังปลิดฝัก เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และทำ ปุ๋ยหมัก ตัวเครื่องมีใบมีดสำหรับหั่นย่อยจำนวน 2 ใบ ความยาว 1 ฟุต ทำจากเหล็กไฮสปีด ติดตั้งตรงข้ามกัน วางมุมเอียง 18 องศา กับแนวระดับที่ความเร็วรอบของใบมีดหั่น 900 รอบต่อนาที มีอัตราการทำงาน 515 กม./ชม. ความเร็วการป้อน 3 ม./นาที ขนาดชิ้นที่หั่นย่อยได้ 6.2-7.9 ชม โดยใช้เครื่องยนต์ 6 แรงม้าเป็นต้นกำลัง อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตรต่อชม.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=89.pdf&id=579&keeptrack=9
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยต้นถั่วลิสง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง