ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อะฟลาทอกซินในถั่วลิสง: ข้อเสนอวิธีแก้ปัญหา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โสภณ วงศ์แก้ว
คำสำคัญ การปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซิน;สารก่อมะเร็ง;การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่สร้างโดยเชื้อรา Aspergillus flavus และ A. parasitucus ในถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง เป็นปัญหาของประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทความนี้นำเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอะฟลาทอกซิน โทษของอะฟลาทอกซิน ปัจจัยส่งเสริมการเข้าทำลายของเชื้อ A. flavus และ A. parasiticus และการสร้างอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง และแนวทางในการแก้ปัญหาตลอดห่วงโซ่ของการผลิต การแปรรูปและการบริโภคถั่วลิสง การแก้ปัญหาควรทำโดยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตถั่วลิสงตามวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices, GAP) บังคับใช้มาตรฐานวิธีการปฏิบัติที่ดี สำหรับการอุตสาหกรรม (Good Manufacturing Practices, GMP) กับโรงงานกะเทาะ บังคับใช้ข้อกำหนดระดับการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสงในมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบถั่วลิสงทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=110.pdf&id=572&keeptrack=43
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อะฟลาทอกซินในถั่วลิสง: ข้อเสนอวิธีแก้ปัญหา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง