ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การคัดเลือกพันธุ์สาหร่ายจากดินเค็มเพื่อผลิตเบต้าแคโรทีน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.นิรันดร์ จันทวงศ์
คำสำคัญ สาหร่ายดูนาลิเอลล่า, เบต้าแคโรทีน, รังสี UV-C
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การฉายรังสี UV-C ที่ความเข้ม 0.4 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที ทำให้สาหร่ายดูนาลิเอลล่า KU 11 เกิดการกลายพันธุ์เป็นสาหร่ายดูนาลิเอลล่าพันธุ์กลาย KU 18 สามารถผลิตเบต้าแคโรทีนได้สูงกว่า Dunaliella salina KU 11 และในการเพาะเลี้ยงแบบกลางแจ้ง พบว่า สาหร่ายมีจำนวนเซลล์ อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ ปริมาณเบต้าแคโรทีน (พิโคกรัม/เซลล์), แคโรทีนอยด์ (พิโคกรัม/เซลล์), คลอโรฟิลล์ เอ (พิโคกรัม/เซลล์)สูงสุด เมื่อเลี้ยงสาหร่ายที่ความเข้มแสง 1700 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที  
ข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มี
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การคัดเลือกพันธุ์สาหร่ายจากดินเค็มเพื่อผลิตเบต้าแคโรทีน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง