ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแนวทางการลดปริมาณอะฟลาทอกซินในห่วงโซ่การผลิตเมล็ดถั่วลิสง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล
เจ้าของผลงานร่วม สุรพล ใจวงศ์ษา , ภูพิงค์ ศรีภูมินทร์ , วัชรี เทพโยธิน , ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ , ธิติวัฒน์ ตาคำ , ผจงจิต ติ๊บประสอน , พวงทอง วังราษฏร์ , กนกวรรณ เวชกามา , จินันทนา จอมดวง , ประเทือง ฝั้นแก้ว , สุวรรณ จันทร์อิทร์ , พรนิภา เลิศศิลป์มงคล , กัญญณัช ศิริธัญญา
คำสำคัญ ถั่วลิสงปลอดภัย มกษ 4702-2557;การเก็บรักษาเมล็ดถั่วลิสง;การแปรรูปถั่วลิสง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ทีมงานวิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมในการลดปริมาณ aflatoxin ในห่วงโซ่การผลิตเมล็ดถั่วลิสง โดยทำการพัฒนาดังต่อไปนี้ กลุ่มผู้ผลิตถั่วลิสงปลอดภัย ไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดเพื่อใช้ในแปลง เครื่องขุดถั่วลิสงชนิดติดพ่วงกับรถไถ เครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วลิสงขนาดเล็ก ระบบสายพานเพื่อคัดแยกเมล็ด ห้องควบคุมความชื้นต้นทุนต่ำ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ aflatoxin ระบบtracibility ผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงบกพร่อง ตลอดจนการศึกษาต้นทุนของการผลิตเมล็ดถั่วลิสงและการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการลด aflatoxin
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง