ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยต่อยอดด้านความปลอดภัยของอาหารจากเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ: จากตลาดสู่โต๊ะอาหาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. นิทัศน์ สุขรุ่ง , รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา อินทราวัฒนา
คำสำคัญ อาหารปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรียก่อโรค อาหารเป็นพิษ เชื้อลิสทีเรีย ลิสเทอริโอซิส เชื้ออหิวาห์ อหิวาตกโรค เชื้อซัลโมเนลลา ซัลโมเนลโลซิส โมโนโคลนาลแอนติบอดี โปรตีนแสคฟโฟลด์ อีไลซา อิมมูโนโครมาโตกราฟี เรียลไทม์พีซีอาร์
หน่วยงาน ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เพื่อพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีสำหรับตรวจหาแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหาร คือ Listeria spp, L. monocytogenes และ Vibrio cholerae serogroup O1 ผลงานในปีแรกคือเตรียมแอนติเจนของแบคทีเรียต่าง ๆ เตรียมแอนติบอดีและโปรตีนแสคฟโฟลด์ชนิดโมโนโคลนาลและแอนติบอดีชนิดโพลีโคลนาลต่อ Listeria spp. และ Vibrio cholerae เก็บตัวอย่างอาหาร และพัฒนาเรียลไทม์พีซีอาร์เพื่อตรวจหายีนจำเพาะของ Listeria spp., L. monocytogenes และ V. cholerae
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง