ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบจำลองการฝึกการให้สัญญาณมือและการตัดสินใจในการให้สัญญาณไฟจราจร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
เจ้าของผลงานร่วม อธิษฐ์ ภูวัตณัฐสิทธิ์
คำสำคัญ สัญญาณไฟจราจร;แบบจำลองการฝึกการให้สัญญาณมือ
หน่วยงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0 2441 4371-5 โทรสาร 0 2441 4380 E-mail: amara.apl@mahidol.edu
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เป็นการพัฒนาโปรแกรมและระบบแบบจำลองการฝึกการให้สัญญาณมือและการตัดสินใจในการ ให้สัญญาณจราจร ผู้ฝึกจะต้องแสดงท่าทางการให้สัญญาณจราจรหน้ากล้อง 2.5 มิติ ข้อมูลการให้สัญญาณมือจะถูกแปลงเป็นคำสั่งในการปล่อยและการหยุดรถบนถนนจำลองที่แสดงที่หน้าจอ รถแต่ละคันในระบบจำลองจะมีการเคลื่อนที่โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความสมจริง ผู้ฝึกจะทำการฝึกจนครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ และระบบจะทำการสรุปประสิทธิภาพการให้สัญญาณมือจราจรของผู้ฝึกโดยการคำนวณเวลาเฉลี่ยการรอและเวลาในการรอนานที่สุดของรถบนแต่ละแยกถนน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาแบบจำลองการฝึกการให้สัญญาณมือและการตัดสินใจในการให้สัญญาณไฟจราจร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง