ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พลาสติกที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่นดิบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุวารี พงศ์ธีระวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
คำสำคัญ พลาสติก;การทำยางแผ่นดิบ
หน่วยงาน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 388 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 E-mail: k.taw@hotmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พลาสติกที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่นดิบจัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหามลพิษจากน้ำทิ้งในการทำยางแผ่นดิบทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม ซึ่งมีสภาพเป็นกรดและส่งกลิ่นรบกวน โดยการนำน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่นดิบมาเพาะเลี้ยงแบคทีเรียชนิดที่สามารถผลิตเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน ที่เรียกว่า เจลาตินัสแบคทีเรียลเซลลูโลส แล้วนำแผ่นเซลลูโลสนี้มาทำการพัฒนาให้มีลักษณะเป็นแผ่นที่แข็งแรง ทนต่อแรงดึง ทดแทนแผ่นพลาสติก สามารถนำพลาสติกนี้ไปใช้งานต่างๆได้ เช่นเป็นpacking เป็นพลาสติกประดิษฐ์แทนดอกไม้พลาสติก เป็นพลาสติกสำหรับหีบห่อ ฯลฯ และนำน้ำทิ้งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียซึ่งมีสภาพเป็นกรดมาใช้ในการทำยางแผ่นดิบได้อีกครั้ง จึงเป็นการนำของเสียที่เกิดขึ้นนี้หมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการประดิษฐ์ครั้งนี้เป็นการนำความรู้จากห้องเรียนผ่านกิจกรรมสะเต็มเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนได้
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


พลาสติกที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่นดิบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง