ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แบบจำลองระบบสุริยะโลกเสมือนผสานโลกจริง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุวิทย์ คงภักดี
เจ้าของผลงานร่วม วิทยา ทวีพงศักดิ์
คำสำคัญ โลกเสมือนผสานโลกจริง;แบบจำลองระบบสุริยะ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 2418 E-mail: kuniscience@windowslive.com
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย แบบจำลองระบบสุริยะโลกเสมือนผสานโลกจริงประกอบด้วยกล่องดำแทนห้องมืด หลอดไฟแทน ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ทำจากลูกปัดไม้ขนาดแตกต่างกัน ลูกโลกพร้อมกล้องเพอริสโคป (Periscope) ใช้แทนโลกสำหรับมองเฟสของดาวเคราะห์ ใช้ชุดเฟืองขับเคลื่อนให้ดาวเคราะห์กับโลกโคจรสัมพัทธ์กัน แบบจำลองนี้สามารถแสดงคาบการโคจรของดาวเคราะห์ การเคลื่อนที่ถอยหลังของดาวเคราะห์ และแสดงเฟสของ ดาวเคราะห์ได้อย่างชัดเจนในห้องเรียนปกติโดยโรงเรียนไม่จำเป็นต้องมีห้องมืด นอกจากนี้แบบจำลองระบบสุริยะยังมีการเสริมด้วยโลกเสมือนผสานโลกจริง (AR) จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญพบว่าแบบจำลอง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (4.72) และเมื่อนำไปใช้สอนปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แบบจำลองระบบสุริยะโลกเสมือนผสานโลกจริง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง