ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดอุปกรณ์ช่วยผสมเกสรปาล์มน้ำมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุวารี พงศ์ธีระวรรณ
คำสำคัญ เกสรปาล์มน้ำมัน;อุปกรณ์ช่วยผสมเกสร
หน่วยงาน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 388 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 E-mail: k.taw@hotmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การใช้ชุดอุปกรณ์ช่วยผสมเกสรปาล์มน้ำมันในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน โดยใช้วงจรของอุปกรณ์เป็นแหล่งกระจายกลิ่นของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกปาล์มน้ำมันตัวผู้ที่ด้วงงวงปาล์มน้ำมันชอบ และนำไปแขวนที่ส่วนกลางของช่อดอกตัวเมียที่บานแล้ว จะมีจำนวนด้วงงวงปาล์มน้ำมันที่มีขนจำนวนมาก ตามลำตัวจะนำละอองเรณูดอกปาล์มตัวผู้มายังดอกปาล์มตัวเมียเพิ่มขึ้นจากธรรมชาติ 389.71% นวัตกรรมช่วยผสมเกสรปาล์มน้ำมันนี้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เดิมติดผลเพียง 46.19 % เป็น 70.07 % หรือเพิ่มขึ้นถึง 23.88 % และสามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรสูงถึง 10.75 กิโลกรัมต่อ หนึ่งทะลาย และเป็นวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ใช้แรงงานคนน้อย มีความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งอุปกรณ์กระจายกลิ่นนี้มีต้นทุนเพียง 50 บาท/เครื่อง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ชุดอุปกรณ์ช่วยผสมเกสรปาล์มน้ำมัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.