ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พื้นลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรสา อ่อนจันทร์
คำสำคัญ ลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ;สนามกีฬา;ลานกรีฑา
หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2201 7155 โทรสาร 0 2201 7159 E-mail: orasa@dss.go.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผลงานประดิษฐ์พื้นลู่ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาตินี้มีประโยชน์กว้างขวางสามารถใช้สร้างพื้นสนามได้หลายประเภท ได้แก่ พื้นลู่ลานกรีฑาระดับนาชาติ (รองรับการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ) ลู่ลานกรีฑาระดับท้องถิ่น (เพื่อใช้แข่งขันกรีฑาระดับจังหวัดหรืออำเภอ หรือโรงเรียน) และที่สำคัญสามารถใช้สร้างพื้นสนามกีฬาหลายประเภท อาทิ พื้นสนามฟุตซอล สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ สนามแบดมินตัน พื้นสนามเด็กเล่น ลานอนกประสงค์และทางเดินในสวนสาธารณะ โดยพื้นลู่ ลานกรีฑา และสนามกีฬาที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาตินี้มีคุณสมบัติต่างๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และมาตรฐานระดับประเทศ โดยผลงานประดิษฐ์นี้จัดอยู่ใน TRL ที่ 9 นั่นคือ Full commercial application ซึ่งเห็นได้จากผลงานพื้นสนามทั่วประเทศกว่า 60 สนาม ใน 35 จังหวัด
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


พื้นลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง