ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เซ็นเซอร์ฐานกระดาษร่วมกับอนุภาคควอนตัมดอทสำหรับการตรวจวัดสารเคมีกำจัดแมลง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อมรา อภิลักษณ์
คำสำคัญ อนุภาคควอนตัมดอท;เซ็นเซอร์ฐานกระดาษ;การตรวจวัดสารเคมีกำจัดแมลง
หน่วยงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0 2441 4371-5 โทรสาร 0 2441 4380 E-mail: amara.apl@mahidol.edu
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เซ็นเซอร์สำหรับหาปริมาณสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส และคาร์บาเมต ที่ประดิษฐ์จากกระดาษ ซึ่งถูกออกแบบไว้สำหรับเตรียมสารเคมีต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทดสอบไว้บนเซ็นเซอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดสอบได้ง่ายด้วยตัวเอง มีความรวดเร็ว และไม่แพง อีกทั้งยังได้มีการนำอนุภาคควอนตัมดอท ซึ่งมีความเสถียรและให้ความไวต่อการตรวจวัดสูงมาใช้เป็นตัวติดตามสัญญาณ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการตรวจวัดปริมาณสารที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าระดับมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีความแม่นยำ เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันสุขภาพและป้องกันปัญหาการตกค้าง ของสารเคมีกำจัดแมลง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เซ็นเซอร์ฐานกระดาษร่วมกับอนุภาคควอนตัมดอทสำหรับการตรวจวัดสารเคมีกำจัดแมลง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง