ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตที่ใช้น้ำยาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัตนวรรณ มกรพันธุ์
คำสำคัญ อุตสาหกรรมผลิตที่ใช้น้ำยาง;กระบวนการบำบัดน้ำทิ้ง
หน่วยงาน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ซอยจุฬาฯ 12 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2218 4121 โทรสาร 0 2215 4459 มือถือ 089 125 4899 E-mail: rathanawan.k@chula.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กระบวนการบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตที่ใช้น้ำยาง เป็นกระบวนการบำบัดน้ำทิ้งจากการผลิต ที่ใช้น้ำยางด้วยการใช้เคลย์ดัดแปรให้ชอบอินทรีย์(ที่ผลิตเอง)ไปจับอนุภาคยางที่ปนอยู่ในน้ำทิ้ง กระบวนการบำบัดฯมีสองขั้นตอนสำคัญและการขยายผลการนำผลผลิตจากการบำบัดฯไปใช้ประโยชน์ ขั้นแรกของกระบวนการบำบัดฯคือการกวนผงเคลย์ดัดแปรฯจับยางให้ตกตะกอนลงมา แยกจากน้ำซีรั่ม ส่วนขั้นตอนที่สองคือนำน้ำซีรั่มผ่านหอดูดซับที่บรรจุเม็ดเคลย์ดัดแปรฯ เพื่อดูดจับประจุ สารอินทรีย์ กับกรองเศษตะกอนที่ปนมา กระบวนการนี้ทำให้ลด BOD และ COD ลงได้มากถึง 67 และ 93% ตามลำดับ มี yield สุงกว่า 90% อีกทั้ง นำตะกอนยางสกิมเคลย์ไปใช้เป็นมาสเตอร์แบชสารเสริมแรงและมาสเตอร์แบชสีในอุตสาหกรรมยางและพลาสติกได้ น้ำซีรั่มที่แยกได้ยังมีสารอาหาร สามารถนำไปใช้เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียผลิตพลาสติกชีวภาพ PHA ได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


กระบวนการบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตที่ใช้น้ำยาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง