ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์เสมือนจริง พร้อมระบบหยุดการหมุนของโรเตติ้งแอโนด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จักราวุธ พานิชโยทัย
คำสำคัญ เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์;โรเตติ้งแอโนด
หน่วยงาน คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ม.เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0 2997 2200 ต่อ 1704 E-mail: jakrawutlo@gmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์เสมือนจริง พร้อมระบบหยุดการหมุนของโรเตติ้งแอโนด เป็นเครื่องแรก เครื่องเดียวในประเทศไทยที่สามารถมองเห็นหลอดรังสีเอกซ์ในขณะที่ทำงานได้ โดยไม่มีอันตรายจากรังสี ใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษารังสีเทคนิค ให้มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะการใช้เครื่อง สำหรับการถ่ายภาพรังสี ก่อนที่จะไปฝึกภาคปฏิบัติกับเครื่องจริง ทำให้นักศึกษารังสีเทคนิค ผู้ซึ่งจะต้อง ไปบริการถ่ายภาพรังสีแก่ผู้ป่วย มีทักษะทั้งในด้านการใช้เครื่องและความปลอดภัยต่อผู้ป่วย อันเป็นหัวใจ ของการบริการทางด้านสาธารณะสุข
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์เสมือนจริง พร้อมระบบหยุดการหมุนของโรเตติ้งแอโนด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง