ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อารีย์ ชูดำ
คำสำคัญ ชุดตรวจสารระเบิด;ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 ม.1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0 7627 6481 โทรสาร 0 7627 6102 E-mail: aree.c@phuket.psu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดประกอบด้วยชุดทดสอบแบบตรวจวัดสี 8 แบบ ใช้สำหรับทดสอบสารระเบิด 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไนโตรอะโรมาติก ไนเตรท ไนไตรท์ ไนโตรเอมีน และไนเตรทเอสเทอร์ มีลักษณะเป็นก้อน/ฟิล์มบางของพอลิเมอร์ หรือทั้งสองแบบในชุดตรวจเดียวกัน ภายในโครงข่ายพอลิเมอร์มีส่วนผสม ของน้ำยาเคมีที่สามารถทำปฏิกิริยากับสารระเบิดแต่ละชนิดและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สีขึ้นได้ สีของผลิตภัณฑ์ จะบ่งชี้ชนิดของสารระเบิด ความเข้มสีของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจะสัมพันธ์กับปริมาณของสารระเบิดในตัวอย่าง ชุดตรวจฯนี้ให้ผลการทดสอบทันที มีราคาถูกมาก ใช้ง่าย พกพาสะดวก ปลอดภัย แต่มีความถูกต้องเชื่อถือได้เทียบเท่าชุดตรวจของต่างประเทศที่มีจำหน่ายอยู่แล้ว
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.