ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนภาคสนาม และแบบสวมใส่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรากร ลิ่มบุตร
คำสำคัญ อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนภาคสนาม;อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีน
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0 7428 8563 โทรสาร 0 7444 6681 E-mail: lwarakorn@yahoo.com
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนภาคสนาม” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย พกพาสะดวก รู้ผลรวดเร็ว ราคาถูก สามารถใช้ซ้ำได้ และสามารถประยุกต์กับอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำ น้ำประปา และสระว่ายน้ำ เพื่อใช้ในการติดตามระดับความเข้มข้นของคลอรีนที่ใช้ในกระบวนต่าง ๆ ส่วนสิ่งประดิษฐ์คิดค้น “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบสวมใส่” เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นสายรัดข้อมือ สำหรับตรวจวัดคลอรีนที่ใช้งานง่าย มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก รู้ผลรวดเร็ว ลดการนำเข้า จากต่างประเทศ ราคาถูก และสามารถประยุกต์ใช้สำหรับการตรวจวัดคลอรีนในน้ำในสระว่ายน้ำเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ที่ใช้สระว่ายน้ำซึ่งผู้ใช้สามารถทราบระดับคลอรีนอย่างง่ายได้ด้วยตัวเอง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนภาคสนาม และแบบสวมใส่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง