ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบฟื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : ไจโรโรลเลอร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปัณรสี ฤทธิประวัติ
คำสำคัญ ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ;ไจโรโรลเลอร์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ 6351-2 E-mail: panrasee.rit@mahidol.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เป็นการพัฒนาเครื่องกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้หลักการไจโรสโคป เพื่อสร้างแรงในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ซึ่งเครื่องกายภาพบำบัดนี้มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเกม ให้ผู้ป่วยได้เล่นไปในระหว่างการฟื้นฟูทั้งทางด้านการเคลื่อนไหว ทักษะด้านการรับรู้และความเข้าใจ การทำงานประสานกันของมือและตา โดยผู้ป่วยเป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนที่ของระบบบำบัดและฟื้นฟูกล้ามเนื้อและแขนไจโรโรลเลอร์แบบล้อไจโรโรลเลอร์เคลื่อนไหวได้นี้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองกับเกมคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออยู่ เมื่อล้อไจโรโรลเลอร์เคลื่อนที่ไปตามแกนในระหว่างการบำบัดส่งผลให้ผู้ป่วยได้ออกแรงควบคุมกล้ามเนื้อได้หลากหลายยิ่งขึ้น ผู้ป่วยสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง เพียงวางมือไว้ที่ด้ามจับ ก็จะสามารถรับการบำบัดและฟื้นฟูกล้ามเนื้อตามที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ระบบฟื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : ไจโรโรลเลอร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง