ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินทรัพยากรธรรมชาติและแนวทางการแก้ปัญหาไฟป่า โดยใช้เครื่องบินสี่ใบพัดถ่ายวีดีทัศน์บินอัตโนมัติผ่านวิธีการประมวลภาพและการมองเห็น กรณีศึกษาในอุทยานแห่งชาติน้ำพอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ปรมัตถ์ จันทรโคตร
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล , ทินกร เขียวรี , ปริมประภา จุลลาบุดดี
คำสำคัญ เครื่องบินสี่ใบพัด;วิธีการประมวลภาพและการมองเห็นทางหน้าผ่านคอมพิวเตอร์;เทคนิคการตรวจหาความแตกต่างสีภาพ;เทคนิคการหาความแตกต่างจากภาพ;เทคนิคการติดตาม;เทคนิคความแตกต่างจากภาพเคลื่อนไหว;การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นและสมาร์ทโฟน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เครื่องบินสี่ใบพัด ประเมินทรัพยากรป่าไม้ ไฟป่า สามารถส่งสัญญาณภาพผ่านวิธีการประมวลภาพและการมองเห็น ประกอบด้วย 1) ตรวจความแตกต่างของสี เพื่อแจ้งพื้นที่หรือมีความผิดปกติ เช่น พื้นที่ไฟไหม้ พื้นที่ถางหรือลายป่า 2) ตรวจความแตกต่างจากภาพ เพื่อหาความเร็วเปลวไฟไหม้ 3) การติดตาม เพื่อหาความเร็วเปลวไฟตอนกลางคืน และ ควันไฟตอน 4) ความแตกต่างจากภาพเคลื่อนไหว พิกัดควันไฟ และนำมาประเมินสภาพไฟป่าผ่านสมาร์ทโฟน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง