ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สถานการณ์และแนวทางบรรเทาผลกระทบจาก Global Dimming กรณีศึกษาประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. นิกร มหาวัน
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ
คำสำคัญ สภาวะโลกหลัว;รังสีดวงอาทิตย์;ค่าความหนาเชิงแสงของละอองลอยในบรรยากาศ สิ่งปกคลุมดิน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สภาวะการลดลงของความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่พื้นผิวโลก เรียกว่าสภาวะโลกหลัว ในประเทศไทยไม่พบว่าเกิดภาวะโลกหลัวในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2533 แต่พบสิ่งบ่งชี้ว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สภาวะโลกหลัวภายหลังปี พ.ศ.2533 เป็นต้นมา ในขณะที่ความหนาเชิงแสงของชั้นละอองลอยซึ่งมีผลบดบังรังสีอาทิตย์ จะเพิ่มขึ้นในบริเวณที่มีปริมาณพืชน้อย จึงมีความเป็นไปได้ในการบรรเทามลภาวะทางอากาศด้วยการบริหารจัดการสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่เมือง เกษตรกรรม และพื้นที่ป่า ด้วยการบริหารจัดการพืชที่มีคุณลักษณะและปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละบริเวณ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง