ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ) การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากแบคทีเรียที่คัดแยกจากดินในประเทศไทย ที่จำเพาะต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งตับ HepG2 ในหลอดทดลอง การป้องกันการเกิดมะเร็งตับ และรักษามะเร็งตับในหนูทดลองที่เหนี่ยวนำให้เกิดมะเร็งตับ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง , ดร.สุภาวดี พาหิระ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จุลินทร สำราญ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง , ผศ.ดร.นารีลักษณ์ นาแก้ว
คำสำคัญ แอคติโนแบคทีเรีย;ขบวนการสร้างไขมันแบบใหม่;ขบวนการตายแบบเอพอพโทซิส;เซลล์มะเร็งเฮปจีทู;hepatoma
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากแอคติโนแบคทีเรีย ที่คัดแยกจากดินรอบรากขิงและรากของข้าวที่ปลูกใน อ.บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก ประเทศไทย ในด้านการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งตับในหลอดทดลอง และมะเร็งตับของหนูทดลอง และฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ และมะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง ของสารสกัดจากแบคทีเรียแบซิลลัส ที่คัดแยกจากดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อเนื่องเพื่อค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้มาจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยต่อไป ก่อให้เกิดการสรรสร้างองค์ความรู้พื้นฐานสำคัญในการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อยังประโยชน์อันยั่งยืนด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง