ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการเพาะเลี้ยง เห็ดสกุล Lentinus จากประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. นริษฎา ทองกลาง
เจ้าของผลงานร่วม รศ. ดร.เควิน เดวิด ไฮด์ , ดร. พัฒนา ค้ากำยาน
คำสำคัญ เบสิโอไมซีส;การเพาะเลี้ยง;การบ่งชนิดเห็ด;เห็ดที่มีสารสำคัญ;เขตร้อนชื้น
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ได้ทำการการศึกษาด้านอนุกรมวิธานและวงศ์วานวิวัฒนาการ ของเห็ดป่าในสกุล Lentinus ของภาคเหนือของประเทศไทย และประสบความสำเร็จในการทดลองด้านการเพาะเลี้ยงเห็ดและ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดบางชนิดจากป่าในภาคเหนือของประเทศไทย โดยจะทำการศึกษาการหาคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญของเห็ดกลุ่มนี้ต่อไป โดยมีความมุ่งหวังว่าผลจากการทำงานวิจัยนั้นจะได้นำไปใช้ประโยชน์เช่น เป็นแหล่งอาหารชนิดใหม่ ใช้เป็นประโยชน์ด้านการแพทย์หรือด้านเวชสำอางต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง