ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อใช้ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชผักวงศ์กะหล่ำที่สำคัญในภาคเหนือตอนบน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. พิภัทร เจียมพิริยะกุล
คำสำคัญ แมลงศัตรูพืชผักวงศ์กะหล่ำ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การประเมินและคัดเลือกตัวแทนเชื้อราที่มีคุณลักษณะในการควบคุมศัตรูพืชซึ่งแสดงศักยภาพในการติดเชื้อก่อโรคได้กับแมลงศัตรูพืชสองชนิด ได้แก่ หนอนใยผัก (Plutella xylostella) หนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura) และเชื้อราที่มีคุณลักษณะในการควบคุมศัตรูพืชซึ่งแสดงศักยภาพในการเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อราในดินสาเหตุโรคพืช ได้แก่ เชื้อรา Rhizoctonia sp. และ เชื้อรา Pythium sp. พบเชื้อรา 3 สกุลที่แยกได้จากตัวอย่างแมลงที่ตายแล้วและตัวอย่างดิน ได้แก่ เชื้อรา Beauveria spp.จำนวน 66 ไอโซเลท เชื้อรา Metarhizium spp. จำนวน 75 ไอโซเลท และเชื้อรา Trichoderma spp. จำนวน 387 ไอโซเลท ที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในคุณลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งมีความจำเพาะต่อการควบคุมแมลงศัตรูและโรคพืชของผักกะหล่ำ จำนวน 4 ชนิด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อใช้ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชผักวงศ์กะหล่ำที่สำคัญในภาคเหนือตอนบน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง