ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาการเก็บรักษาพันธุกรรมว่านเพชรหึงและเอื้องใบไผ่ในสภาพอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (ปีที่ 2)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ครรชิต ธรรมศิริ
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์งามนิจ ชื่นบุญงาม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทยา เจนจิตติกุล , ดร. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล , ดร. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ , นางอัจฉรา เมืองครุธ
คำสำคัญ ว่านเพชรหึง;เอื้องใบไผ่;การงอกของเมล็ด;การเก็บรักษาพันธุกรรมในสภาพอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง;ความคงพันธุ์เดิม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การเก็บรักษาเมล็ดและโปรโตคอร์มของกล้วยไม้ว่านเพชรหึงและเอื้องใบไผ่ด้วยวิธี Encapsulation-vitrification, Encapsulation-dehydration, V cryo-plate และ D cryo-plate สามารถใช้เพื่อการเก็บรักษาพันธุ์พืชทั้ง 2 ชนิดภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง จากนั้นเมื่อนำกล้วยไม้ข้างต้นมาศึกษาเอกลักษณ์พันธุกรรมระดับอณูพันธุศาสตร์โดยเทคนิค RAPD พบว่าเอื้องใบไผ่ยังคงมีความเสถียรทางพันธุกรรมภายหลังจากการเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง