ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาขั้นตอนวิธีในระบบตรวจจับการบุกรุกทางเครือข่ายด้วยเอดาบูทเอ็มวัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
คำสำคัญ ขั้นตอนวิธี Adaboost.m1;ฐานข้อมูลNSL-KDD;การลดมิติ;สิ่งผิดปกติทางเครือข่าย
หน่วยงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาขั้นตอนวีธีในการตรวจจับสิ่งผิดปกติทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคเอดาบูทเอ็มวัน และลดมิติด้วยเทคนิคมาตรฐานอัตราส่วนเกน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจำแนกขั้นตอนวิธีที่นำเสนอ และขั้นตอนวิธีอื่นๆของ Supervised Learning พบว่า การลดมิติของข้อมูลทำให้ได้เฉพาะคุณสมบัติที่สำคัญ เมื่อทำการจำแนกข้อมูลด้วยเอดาบูทเอ็มวัน โดยใช้ทฤษฎีต้นไม้ตัดสินใจเป็น Weak Learner ว่ามีประสิทธิภาพในการจำแนกสูงสุด มีค่าความถูกต้องร้อยละ 99.79 และเมื่อทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ขั้นตอนวิธีที่นำเสนอ มีประสิทธิภาพดีกว่า การจำแนกที่ลดมิติธรรมดา โดยไม่ได้ใช้เอดาบูทเอ็มวัน และการจำแนกที่ไม่มีการลดมิติเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการประมวลผล ขั้นตอนวิธีที่นำเสนอจะใช้เวลาสูงที่สุด เมื่อเทียบกับทุกวิธีเนื่องจากมีการสร้างต้นแบบจำนวนหลายต้นแบบ เพื่อทำการรวบรวมเสียงข้างมากเป็นคำตอบสุดท้ายในการนำไปประยุกต์ใช้งานกับการตรวจสิ่งผิดปกติจับเครือข่ายจริง สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมได้ตามการใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://it.rmu.ac.th/itm-journal/assets/uploads/formidable/6/158-166-1.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาขั้นตอนวิธีในระบบตรวจจับการบุกรุกทางเครือข่ายด้วยเอดาบูทเอ็มวัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง