ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเเละระบบปฏิบัติการสำหรับโครงข่ายการกระจายน้ำเเละการระบายน้ำเพื่อการเฝ้าระวังเตือนภัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
คำสำคัญ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ;ระบบเตือนภัยเเบบทันต่อเหตุการณ์;แบบจำลองคณิตศาสตร์เเละเเบบจำลองการ่ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยการพัฒนาระบบโครงข่ายการกระจายน้ำและการระบายน้ำ (Distributed Waterway Network System, DWNS) คือ การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจบนผังระบบโครงข่ายการกระจายน้ำและการระบายน้ำที่สามารถเสนอแนะปริมาณการระบายน้ำรายวันจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทดน้ำที่มีความเหมาะสม ตามผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแบบร่วมกัน และแสดงผลการจำลองสถานการณ์น้ำท่าและระดับน้ำในลำน้ำทั้งในสถานการณ์จริงแบบทันต่อเวลาและในสถานการณ์สมมติทั้งกรณีน้ำมาก น้ำปกติ น้ำน้อย และฝนคาดการณ์
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง