ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบร่วมถังกรองไร้อากาศ-เครื่องควบแน่นและถังกรองสารซีโอไลท์-ถ่านกัมมันต์แบบเกล็ด สำหรับการนำน้ำเสียและความร้อนทิ้งจากอาคารสำนักงานกลับมาใช้ใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.เจริญ บัวเทศ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล
คำสำคัญ ถังกรองไร้อากาศ-เครื่องควบแน่น, anaerobic filter–condenser
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเครื่องต้นแบบถังกรองไร้อากาศ-เครื่องควบแน่น โดยการใช้น้ำเสียจากถังกรองไร้อากาศ มานำความร้อนออกจากสารทำความเย็น (น้ำหล่อเย็น) ด้านขาออกจากคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ และใช้ความร้อนทิ้งที่ออกจากสารทำความเย็นผ่านเครื่องควบแน่นที่ติดตั้งภายในถังกรองไร้อากาศ มาช่วยกระตุ้นแบคทีเรียให้เจริญเติบโตได้เร็วขึ้น ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพ การบำบัดน้ำเสียและสัมประสิทธิ์เชิงสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศสูงขึ้น แต่พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศใช้ลดลง ซึ่งถ้ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายจะส่งผลทำให้สามารถลดการสำรองพลังงานไฟฟ้าของประเทศลงมาได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาระบบร่วมถังกรองไร้อากาศ-เครื่องควบแน่นและถังกรองสารซีโอไลท์-ถ่านกัมมันต์แบบเกล็ด สำหรับการนำน้ำเสียและความร้อนทิ้งจากอาคารสำนักงานกลับมาใช้ใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง