ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตภาคเหนือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โกวิท คำเงิน
เจ้าของผลงานร่วม โชคชัย เอกทัศนาวรรณ , กิตติ สัจจาวัฒนา
คำสำคัญ ข้าวโพดหวานพิเศษ;พันธุ์เปรียบเทียบ;การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ด้ทำการเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในสภาพแวดล้อมของภาคเหนือตอนบน โดยร่วมมือกับบริษัท แอกโกร-ออน (ไทยแลนด์) จำกัด ในการคัดเลือกข้าวโพดหวานลูกผสมที่ดีมาใช้ในอุตสาหกรรม นำพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ 5 พันธุ์ พัฒนาโดยศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ และพันธุ์ลูกผสมการค้า 3 พันธุ์ได้แก่ Hi-brix49 ATS5 และ INSEE2 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบมาปลูกทดสอบ โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ ณ แปลงวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาและแปลงเกษตรกรจังหวัดพะเยาและเชียงราย ในปี 2551 และ 2552 ตามลำดับ ผลการทดสอบพบว่า พันธุ์ KSSC604 ให้ผลเฉลี่ยสูงสุด 2,530 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับพันธุ์ ATS5 ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,041 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น 130 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ยผลผลิตของพันธุ์เปรียบเทียบ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=10-Kowit.pdf&id=566&keeptrack=8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตภาคเหนือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง