ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจำแนกชนิดของกล้วยไม้สกุล Anoectochilus ของไทยด้วยเทคนิค DNA barcoding และเครื่องหมายดีเอ็นเอ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
คำสำคัญ กล้วยไม้สมุนไพร;Anoectochilus;DNA barcoding;ITS;MatK;เครื่องหมายดีเอ็นเอ;tetra-primer ARMS-PCR
หน่วยงาน หลักสูตรพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กล้วยไม้ดินสกุล Anoectochilus มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นยาสมุนไพรไทย แต่ลักษณะสัณฐานวิทยาที่ใกล้เคียงกันจึงจัดจำแนกได้ยาก งานวิจัยนี้ได้จำแนกชนิดของกล้วยไม้กลุ่มนี้ทั้งหมด 6 สปีชีส์ได้สำเร็จ โดยใช้ลำดับดีเอ็นเอของบริเวณ ITS และยีน matk ที่แตกต่างกันในแต่ละสปีชีส์ มาพัฒนาเป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สามารถระบุสปีชีส์ของตัวอย่างกล้วยไม้กลุ่มนี้ได้ วิธีที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้ระบุชนิดชองสิ่งมีชีวิตได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ตรวจสอบได้ทุกระยะของพืช ทั้งตัวอย่างสด แห้ง และเป็นผง ดังนั้นจึงมีศักยภาพที่จะนำไปประยุกต์ใช้ตรวจสอบชนิดของสมุนไพรก่อนเข้าสู่การผลิต หรือใช้ตรวจสอบชนิดของสมุนไพรในตำรำยาต่างๆ ได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจำแนกชนิดของกล้วยไม้สกุล Anoectochilus ของไทยด้วยเทคนิค DNA barcoding และเครื่องหมายดีเอ็นเอ is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง