ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทยที่คัดเลือกต่อภาวะความจำและสมรรถภาพทางเพศบกพร่องในหนูเพศชายที่เหนี่ยวนำโดยความเครียด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายธวัชชัย ปราบศัตรู
คำสำคัญ ความเครียด, บัวหลวง, ความจำบกพร่อง, เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
หน่วยงาน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การสำรวจศักยภาพของสารสกัดดอกบัวหลวงพบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ AChE MAO-B และ PDE-5 การศึกษาพิษเฉียบพลันมีค่า LD50 มากกว่า 5 g/kg BW โดยไม่พบความเป็นพิษในหนู นอกจากนี้สารสกัดยังมีฤทธิ์กระตุ้นกำหนัด เพิ่มการแข็งตัวขององคชาติ ทำให้เพิ่มสมรรถภาพทางเพศในหนูเพศผู้ นอกจากนี้สารสกัดยังเพิ่มการเรียนรู้และความจำโดยการปกป้องการตายของเซลล์ในระบบประสาทและเพิ่มจำนวนเซลล์ประสาทในหนูที่ได้รับความเครียด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทยที่คัดเลือกต่อภาวะความจำและสมรรถภาพทางเพศบกพร่องในหนูเพศชายที่เหนี่ยวนำโดยความเครียด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง