ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ตัวชี้วัดชนิดสีอย่างง่ายสำหรับการวัดการเกิดกลิ่นหืนในแคบหมู
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนพล กิจพจน์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ Colorimetric indicator, Kaeb Moo, Rancidity, Frying products, Freshness monitoring
หน่วยงาน สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 087-3055533
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สิ่งประดิษฐ์นี้มีลักษณะเป็นตัวชี้วัดชนิดแถบสีอย่างง่ายเพื่อตรวจติดตามกลิ่นหืนที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์แคบหมู ผู้บริโภคสามารถสังเกตสีที่เปลี่ยนไปของตัวชี้วัดได้ง่าย โดยแถบสีนี้สามารถเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองผสมสีเขียวอ่อนในผลิตภัณฑ์แคบหมูที่เกิดกลิ่นหืน ตัวชี้วัดชนิดแถบสีนี้จะช่วยผู้บริโภครับรู้ความสดใหม่ของแคบหมูโดยไม่จำเป็นต้องแกะถุงบรรจุผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคสามารถหลีกเลี่ยงการบริโภคแคบหมูที่เกิดกลิ่นหืน ซึ่งแคบหมูที่เกิดกลิ่นหืนจะมีสารเคมีที่เมื่อบริโภคไปแล้วจะสะสมในร่างกาย เช่น 4-hydroxy-2-nonenal (4-HNE) และ มาโลนไดอัลดีไฮด์ (malondialdehyde, MDA) และอาจนำไปสู่สาเหตุของการเกิดสารก่อมะเร็งในร่างกาย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ตัวชี้วัดชนิดสีอย่างง่ายสำหรับการวัดการเกิดกลิ่นหืนในแคบหมู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง