ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การอ่าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาจารย์ ไพทูรย์ มากสุข
คำสำคัญ การอ่าน
หน่วยงาน ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ 49
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การอ่านเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความรู้สามารถติดตัวเราไป ไม่ว่าจะเป็นคนจน ไปด้วยทุกหนทุกแห่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=kYJXPQrpl9k
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง