ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องชูรสกลิ่นกุ้งจากเศษหัวและเปลือกกุ้ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร
เจ้าของผลงานร่วม สุดสาย ตรีวานิช
คำสำคัญ การพัฒนาเครื่องชูรสกลิ่นกุ้ง;เศษหัวและเปลือกกุ้ง
หน่วยงาน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย หัวและเปลือกกุ้งเป็นวัสดุเศษเหลือจากกระบวนผลิตของผู้ประกอบการและโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารทะเล แต่เป็นเศษเหลือทิ้งที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ที่สำคัญทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ และเอ็นไซม์ นักวิจัย มก. ได้ร่วมกันทำการวิจัยที่มุ่งเน้นในการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร จากวัสดุเศษเหลือของกระบวนการผลิต ทำให้เกิดประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบสูงขึ้น และเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ งานวิจัยเริ่มด้วยการเตรียมวัตถุดิบจากเศษหัวกุ้งขาวสด นำมาบดละเอียด วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี และจุลชีววิทยา หาปริมาณไนโตรเจน ปริมาณโปรตีน ไคติน รวมทั้งปริมาณจุลินทรีย์ของวัตถุดิบตั้งต้น จึงได้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แต่งกลิ่นรสกุ้ง เป็นการพัฒนาเครื่องชูรสกลิ่นกุ้งจากเศษหัวและเปลือกกุ้ง เป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=19331
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาเครื่องชูรสกลิ่นกุ้งจากเศษหัวและเปลือกกุ้ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง