ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ยุค 4.0 หนึ่งฟันเฟืองขับเคลื่อนไทยให้ไปสู่ Thailand Medical Hub
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
คำสำคัญ โรคหลอดเลือดสมอง;นวัตกรรมทางการแพทย์;Thailand Medical Hub
หน่วยงาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย จากสถิติในแต่ละปีพบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันมากกว่า 250,000 ราย และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตถึง 50,000 รายต่อปี การรักษาที่รวดเร็วถูกต้องและทันเวลาจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายเป็นปกติหรือลดอัตราความพิการลงได้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เปิดตัว “นวัตกรรมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ยุค 4.0” เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองในแวดวงสาธารณสุขไทย เป็นต้นแบบที่จะขับเคลื่อนไทยให้ไปสู่ Thailand Medical Hub ได้ในเร็ววัน นวัตกรรมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ยุค 4.0 ใช้ระบบโทรเวชกรรม รักษาผู้ป่วยได้ทันเวลา และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการเฉียบพลันร้ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ล่าสุดที่คิดค้นขึ้นโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.salika.co/2018/12/29/telemedicine-innovation-for-cure-stroke/
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


นวัตกรรมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ยุค 4.0 หนึ่งฟันเฟืองขับเคลื่อนไทยให้ไปสู่ Thailand Medical Hub is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง