ไส้กรอกไก่ไขมันต่ำ เสริมเส้นใย นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ จาก ม.เกษตร

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ไส้กรอกไก่ไขมันต่ำ เสริมเส้นใย นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ จาก ม.เกษตร
เจ้าของผลงาน :  ทานตะวัน พิรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไส้กรอกไขมันต่ำ, นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
หน่วยงาน :  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  ไส้กรอก ถือเป็นกรรมวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง โดยจะใช้เนื้อสัตว์บดละเอียดผสมกับ เกลือ และ เครื่องเทศ บรรจุลงในไส้หมู ไส้แกะ หรือ ไส้จากคอลลาเจนสังเคราะห์ ไส้กรอกที่เห็นวางขายกันตามตลาด คนชอบซื้อไปประกอบอาหาร เพราะมีราคาที่ถูก และอร่อย ซึ่งไส้กรอกเหล่านั้นมีการผสมสีและแป้งเข้าไปในปริมาณมาก เมื่อทานเข้าไปเป็นประจำก็ส่งผลให้เป็นโรคอ้วนได้ จึงเกิดเป็นโครงการความร่วมมือของ 3 องค์กรระหว่าง สวทน. เทสโก้โลตัส และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหาร ด้วยระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขั้นสูง ออกมาเป็นอาหารเชิงสุขภาพที่มีรสชาติดี คือผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ “ไส้กรอกไก่ ไขมั่นต่ำ เสริมเส้นใย” ถือเป็นนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับทุกเพศทุกวัย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.sentangsedtee.com/exclusive/article_104468
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
ไส้กรอกไก่ไขมันต่ำ เสริมเส้นใย นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ จาก ม.เกษตร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710