ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บิสกิตทุเรียน : ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นันทวัน เทอดไทย
คำสำคัญ บิสกิตทุเรียน;ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมัน
หน่วยงาน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ทุเรียนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ (King of fruit) เป็นผลไม้เมืองร้อนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่ง ในช่วงฤดูกาลก็อาจจะเกิดภาวะทุเรียนล้นตลาด หรือพบทุเรียนที่สุกจนเกินไปไม่เหมาะสมต่อการบริโภค ดังนั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ทุเรียนที่สุกเกินการบริโภคสดเหล่านี้ จึงดำเนินการวิจัยและพัฒนาอาหารว่างจากทุเรียนที่สุกเกินการบริโภคสด นำมาเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นบิสกิตทุเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพจาทุเรียนทอดซึ่งใช้น้ำมันไปเป็นทุเรียนอบกรอบ ซึ่งมีจุดเด่นคือเป็นผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากการใช้น้ำมัน และมีรสชาดความอร่อยเทียบได้กับทุเรียนทอด แต่ดีกับสุขภาพของผู้บริโภคมากกว่า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=28656
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


บิสกิตทุเรียน : ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง