บิสกิตทุเรียน : ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมัน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  บิสกิตทุเรียน : ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมัน
เจ้าของผลงาน :  นันทวัน เทอดไทย
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   บิสกิตทุเรียน, ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมัน
หน่วยงาน :  ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  ทุเรียนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ (King of fruit) เป็นผลไม้เมืองร้อนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่ง ในช่วงฤดูกาลก็อาจจะเกิดภาวะทุเรียนล้นตลาด หรือพบทุเรียนที่สุกจนเกินไปไม่เหมาะสมต่อการบริโภค ดังนั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ทุเรียนที่สุกเกินการบริโภคสดเหล่านี้ จึงดำเนินการวิจัยและพัฒนาอาหารว่างจากทุเรียนที่สุกเกินการบริโภคสด นำมาเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นบิสกิตทุเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพจาทุเรียนทอดซึ่งใช้น้ำมันไปเป็นทุเรียนอบกรอบ ซึ่งมีจุดเด่นคือเป็นผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากการใช้น้ำมัน และมีรสชาดความอร่อยเทียบได้กับทุเรียนทอด แต่ดีกับสุขภาพของผู้บริโภคมากกว่า
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=28656
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
บิสกิตทุเรียน : ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710