ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้ของเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สานิต ฤทธิ์มนตรี
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวรองใจ กำเหนิดผล , นางสาวสันทนา ประเสริฐวัฒนากร , นางนันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี
คำสำคัญ ผ้ามัดหมี่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การกำหนดองค์ความรู้ในการเตรียมเส้นด้าย ทั้งด้ายยืนและด้ายพุ่ง การมัดหมี่ การย้อมสี การแกะฟาง และการทอ การจัดเก็บความรู้ จากการถ่ายทอดของคนใกล้ตัว การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการออกร้าน การจัดเก็บความรู้ จากการจดจำของแต่ละคน และส่วนน้อยที่จดบันทึก การแลกเปลี่ยนความรู้จะใช้วิธีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นประจำ ส่วนการถ่ายทอดความรู้ได้แก่ การทำให้ดู ฝึกปฏิบัติ การลองผิดลองถูก และการให้คำปรึกษา ส่วนองค์ความรู้ของการจัดการเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง