ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของน้ำมะพร้าว BA NAA และพาโคลบิวทราโซล ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าเอื้องนางรุ้งในสภาพปลอดเชื้อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โสภา ชูเพ็ง
เจ้าของผลงานร่วม อัจฉรวิทย์ ลักษณะสุต
คำสำคัญ น้ำมะพร้าว;เอื้องนางรุ้ง;การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;พาโคลบิวทราโซล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กษาการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อของต้นกล้าเอื้องนางรุ้ง (Hygrochilus parishii (Veitch & Rchb.f.) Pftpzer) กล้วยไม้อิงอาศัยที่มีดอกสีสันสวยงาม โดยวางเลี้ยงบนอาหารเติมและไม่เติมน้ำมะพร้าวร่วมกับ BA (Benzyladenine) เข้มข้น 0 – 2.0 มก./ล. และ NAA (Naphthalene acetic acid) เข้มข้น 0-0.5 มก./ล. หรือบนอาหารเติมพาโคลบิวทราโซลความเข้มข้นต่างๆ ผลการศึกษา พบว่า เอื้องนางรุ้งมีน้ำหนักสดต่อกอสูงสุด 645.33 มก. เมื่อเลี้ยงบนอาหารดัดแปลงสูตร MS3 (modified Murashige and Skoog medium3) หรือการเติมน้ำมะพร้าว ร่วมกับ BA เข้มข้น 2.0 มก./ล. ร่วมกับ NAA เข้มข้น 0.5 มก./ล.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=72.pdf&id=540&keeptrack=24
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของน้ำมะพร้าว BA NAA และพาโคลบิวทราโซล ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าเอื้องนางรุ้งในสภาพปลอดเชื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง