ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะการเปล่งแสงทางเคมี ระหว่างคราบโลหิตและสิ่งที่ให้ผลบวกลวงประเภทน้ำยาทำความสะอาด ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยากับชุดน้ำยา BluestarTM (Luminol-based reagent)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรินดา กีรติการกุล
เจ้าของผลงานร่วม อรภาไชยารัตน์ , พนิดา โลหิตศิริ , วรพันธ์ วัชระ
คำสำคัญ โลหิตแฝง;BluestarTM;การเปล่งแสงทางเคมี;ผลบวกลวง;โซเดียมไฮโปคลอไรต์
หน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ชุดน้ำยาเคมี BluestarTM นิยมนำมาใช้ในการตรวจหาร่องรอยคราบโลหิตที่ถูกชะล้างไปแล้วในสถานที่เกิดเหตุ แต่อาจให้ผลบวกลวงได้ เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำยาทำความสะอาดที่มีสารโซเดียมไฮโปคลอไรต์เป็นส่วนประกอบ อย่างไรก็ตามสามารถแยกความแตกต่างระหว่างโลหิตและผลบวกลวงได้ โดยสังเกตความเข้มแสงและระยะเวลาการเปล่งแสง แต่หากผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดถูกนำออกจากบรรจุภัณฑ์เกิน 24 ชั่วโมง จะไม่สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำยา BluestarTM และให้ผลบวกลวงได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง