ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกรียงไกร แซมสีม่วง
คำสำคัญ รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์;รถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การตัดหญ้าด้วยมือตัด หรือใช้เครื่องตัดหญ้าที่ต้องยืนตัดและต้องใช้แรงเหวี่ยงไปมา ล้วนทำให้เกิดการเหนื่อยเมื่อยล้า อีกทั้งอาจต้องทนกับการทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ทางกลุ่มที่เรียนวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จึงได้ร่วมกันนำความรู้ที่เรียนมาออกแบบและคิดค้นเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบให้เกิดประโยชน์ และมีการพัฒนาต่อไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จึงนำมาสู่รถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยรถตัดหญ้านี้ สามารถตัดหญ้าทั่วไปหรือหญ้าอ่อนได้เป็นอย่างดี ใช้ล้ออิสระเป็นล้อหน้าในการขับเคลื่อน ปลอดภัยสูง มีที่ครอบใบตัด เศษหญ้าออกมาทางด้านหลัง ง่ายต่อการใช้งาน ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.technologychaoban.com/young-farmer/article_42049
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง