ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยน้ำว้า ด้วยการผลิตแป้งกล้วยจากพลังงานทดแทน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชุมชนป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
คำสำคัญ พลังงานทดแทน;การผลิตแป้งกล้วย;ผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้า
หน่วยงาน ชุมชนป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ชุมชนป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ประกอบอาชีพเกษตรผสมผสาน ได้แก่ ปลูกมะนาว กล้วย และพืชผัก พื้นที่ในการปลูกกล้วยน้ำว้าในตำบลป่าเด็ง ประมาณ 2,500 ไร่ ผลผลิตประมาณ 3,000 ตันต่อปี ปัญหาที่พบ เกษตรกรขายกล้วยน้ำว้าสด ไม่มีการแปรรูปทำให้ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ราคาถูก ดังนั้นจึงดำเนินโครงการ “สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยน้ำว้า ด้วยการผลิตแป้งกล้วย” เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยน้ำว้าที่มีในชุมชน นำพลังงานหมุนเวียนแก๊สชีวภาพและแสงอาทิตย์มาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้าอย่างครบวงจรด้วยการผลิตแป้งกล้วย ซึ่งได้ส่งโครงการเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน รุ่น 5 จัดโดย ปตท.ในปี 2561 ที่ผ่านมา
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ppp.energy.go.th/เพิ่มมูลค่าแป้งกล้วย/
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยน้ำว้า ด้วยการผลิตแป้งกล้วยจากพลังงานทดแทน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง